So sánh sản phẩm

Phần mềm + hướng dẫn chạy card Q1-PLUS - có bản tiếng Việt

Phần mềm + hướng dẫn chạy card Q1-PLUS - có bản tiếng Việt

Phần mềm chạy cho card Q1 PLUS - có bản tiếng Việt

Ấn vào đây để tải về

hoặc vào đường link sau để tải về cài đặt :

http://www.mediafire.com/file/h2558fpr56f3spt/q1_PLUS.rar 

L
ink hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=3NlcLFLp_YQ&t=1s

Hỗ trợ kỹ thuật: 0917 742 887 - 0948 192 198 - 0975 813 347

Tags:,

Chia Sẻ :

Hotline